CÂU CHUYỆN CỦA TAB 100

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Bia hơi TAB 100

TAB 100 là dòng bia hơi Việt, chất lượng Đức với hương vị thơm ngọt, tinh khiết, mát nhẹ, mùi thơm ngậy, thoảng hương hoa bia đặc trưng của Đức.

Bia tươi TAB 100 Gold

TAB 100 là dòng bia hơi Việt, chất lượng Đức với hương vị thơm ngọt, tinh khiết, mát nhẹ, mùi thơm ngậy, thoảng hương hoa bia đặc trưng của Đức.

Bia lon TAB 100 Original

TAB 100 là dòng bia hơi Việt, chất lượng Đức với hương vị thơm ngọt, tinh khiết, mát nhẹ, mùi thơm ngậy, thoảng hương hoa bia đặc trưng của Đức.

Bia lon TAB 100 Gold

TAB 100 là dòng bia hơi Việt, chất lượng Đức với hương vị thơm ngọt, tinh khiết, mát nhẹ, mùi thơm ngậy, thoảng hương hoa bia đặc trưng của Đức.

ĐĂNG KÝ MỞ ĐIỂM